۱۳۸۸ آذر ۸, یکشنبه

بخشنامه دولت كودتا براي قطع كامل اينترنت و خطوط تلفن همراه در 16 آذروزارت مخابرات دولت كودتايي احمدي نژاد با ارسال بخشنامه اي به مراكز استاني شركت هاي مخابرات در سراسر كشور دستور به قطع كامل اينترنت و خطوط تلفن همراه در سراسركشور در روزهاي 15و 16 آذر و در صورت ادامه اعتراضات در روزهاي بعد ازآن را داده است.
يك منبع آگاه در مخابرات با فاش ساختن اين مطلب افزود ، اين دستور مخابرات براي جلوگيري از انتشار اخبار و تصاوير برخورد هاي وحشيانه با دانشجويان و مردم است.
گفته ميشود كودتاچيان قصد برخورد وحشيانه با دانشگاه هاي سراسر كشور در روز 16 آذر دارند تا به زعم خودشان ، با يك برخورد به شدت خشن به اعتراضات پايان دهند. كودتاچيان از اتصال اعتراضات 16 آذر به محرم و صفر و در ادامه تا بهمن ماه به شدت نگرانند.
گفتني است از هم اكنون فعالان دانشجويي در دانشگاه هاي سراسر كشور در حال برنامه ريزي براي برگزاري تجمعات اعتراض آميز در اعتراض به دولت كودتا در تمامي دانشگاه هاي دولتي ، آزاد ، پيام نور و غير انتفاعي سراسر كشور ميباشند.

هیچ نظری موجود نیست: