۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه

سخنان شجاعانه پدر شهید مصطفی غنیان در مراسم ترحیم وی که در تیر اندازی هفته بعد از انتخابات به هنگام سر دادن شعار الله اکبر در راه باز پس گیری حق مردم


هیچ نظری موجود نیست: