۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

ضد انقلابیون توده ای - اکثریتی که در هر زمینه ای خودرا موظف به حمایت همه جانبه از رژیم و تقابل با مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران می دانستند ، بی شرمانه به توهم مذهبی تودها دامن می زدند. هدف آنها این بود که مردم را از رویاروئی با رژیم باز دارند. توده ای - اکثریتی ها رذالت را به حدی رساندند که نمازجمعه ، یعنی ستاد تخدیر توده هارا « سنگر مبارزه با امپریالیسم و آئین مردمی » نامیدند. جماعت توده ای اکثریتی افتخار می کرد که اصل ولایت فقیه را که از ننگین ترین اصول قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران است در خدمت به محرمان می دانند؟' آنها بامدیحه سرائی پیرامون مراسم مذهبی برای ابراز وفاداری هر چه بیشتر به رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران یکی از توده ایها و بقول خودشان «یارقدیمی» اشان را« مسلمانی مبارز» لقب دادند تا به خدمت امامشان معرفی نمایند
حسین زهری

هیچ نظری موجود نیست: