۱۳۹۹ فروردین ۳۱, یکشنبه

آخوند و پاسدار همچون مغول !کشتند و بردند و خوردند

هیچ نظری موجود نیست: