۱۳۹۳ مرداد ۷, سه‌شنبه

تولد نوزادمعتادکناراتوبان های تهران


مگرمی توان نسبت به این گزارش کوتاه تصویری تولد نوزادمعتادکناراتوبان های تهران بی تفاوت بود وپس از دیدن تصاویروخواندن این گزارش سئوال نکرد دلیل این شرایط اسفبار تحمیلی چیست؟ یا اینکه سئوال نکرد چند سال است مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و معتادین می شود؟ چرا نتیجه ی این مبارزه منجر به چنین گزارش و صحنه هایی شده است؟ عامل اعتیاددرجامعه چیست؟به ویژه اینکه دراین گزارش اشاره شده است حدود یک ماه قبل بدلیل فقر مالی و بی خانمانی پدر ومادر، نوزادی درکنار یکی ازاتوبان های تهران چشم به جهان گشود. یعنی اینکه اذعان شده که فقرمالی می تواندیکی ازدلایل گرایش به اعتیادباشد . بدون شک بیکاری هم مکمل  وهمزاد فقرمی باشد. مشخص است تبعیض و بی عدالتی و فاصله ی طبقاتی وعدم امکان تفریحات سالم همراه باسرکوب و سانسور و فرهنگ خرافاتی و آلوده و تشریفاتی و... اجتماعی و روابط نا سالم خانوادگی  هم دراین مقوله بی تأثیرنیست. برای اینکه پدیده ی اعتیادنه ژنتیکی که اکتسابی است .زیرا کسی معتادیاتن فروش متولد نمی شود چون جامعه و روابط وفرهنگ و آموزش ناسالم است که چنین تولیداتی دارد.همچنین سئوال است جرم وگناه این کودک چیست که ازپدرومادر معتاد متولد وبه چنین سرنوشت شومی دچار شده است؟ مگرجرم این نوزادجزاین است که دریک کشور ثروتمند ولی خانواده معتاد ومحروم متولدشده که  ازصدرتاذیل آن آلوده به فساداست وعوامفریبی و وارونه گویی و دین فروشی اساس سیاست کشورداری حاکمانش می باشد؟
بهرحال یکی نیست از رهبر و سایرمسئولان رژیم نامشروع ولایت فقیه سئوال کندشما که این روزهاازموضع ضداسراییلی ودفاع تبلیغاتی از ساکنین نوار غزه حنجره پاره می کنیدچرا در بغل گوش تان درکنار اتوبان تهران توجه ندارید که چه می گذرد. یازحمت به خودتان نمی دهیدتا بگویید دلیل اعتیادخانمان برافکن در جامعه چیست؟ بعلاوه حامیان داخلی وبرون مرزی چنین رژیمی به خصوص درشبکه های مجازی در این مورد اینان چه پاسخی دارند؟
2
 
نوزاد معتادی که چندی پیش در یکی از اتوبان های تهران به دنیا آمد همچنان هویت حقوقی نداردنوزادی معتاد به هروئین از پدر و مادر معتاد به هروئین حدود یک ماه قبل بدلیل فقر مالی و بی خانمانی پدر و مادر کنار یکی از اتوبانهای تهران چشم به جهان گشود. این نوزاد هویت حقوقی ندارد و همچنان بلا تکلیف روزگار سپری می کند. میلاد علایی عکاس مهر از این خانواده عکاسی کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: