۱۳۹۳ فروردین ۷, پنجشنبه

کولبران زحمتکش کردستان وچپاولگران ملت !!

هیچ نظری موجود نیست: