۱۳۹۵ فروردین ۱۶, دوشنبه

ايران،جهنمی برای مردمش وبهشتی برای چپاولگران

هیچ نظری موجود نیست: