۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

عدام شهادت میدهد که این فرد جادوگر است تا گردن وی را از بدنش جدا کنند.

1176
این ویدئوی جنایت داعش مربوط میباشد به شهر حلب در سوریه که اعضای گروه تندرو اسلامی و تروریستی دولت اسلامی عراق و شام گردن یک مرد سوری را به اتهام جادوگر بودن از بدن وی جدا میکنند ،نکته قابل توجه این ویدئو این میباشد که  یکی از اعضای این گروه تندرو با نقل یک فتوا از حفصه دختر عمر  یکی از زنان محمد پیامبر مسلمان که گفته است با شهادت سه شاهد میتوانید جادوگران را بکشید! ،که این عضو گروه تندرو با نشان دادن کاغذ هایی و همچنین وسایلی به تماشاچیان این اعدام شهادت میدهد که این فرد جادوگر است تا گردن وی را از بدنش جدا کنند.

هیچ نظری موجود نیست: