۱۳۹۲ آبان ۱۶, پنجشنبه

شیرکوه معارفی

 محکومیت اعدام های شتاب زده در روزهای اخیر ایران ولی هیچ کدام اعدام شدگان فعال سیاسی و مدنی و ناشر کتاب نبوده اند.
shir

هیچ نظری موجود نیست: