۱۳۹۳ دی ۲۲, دوشنبه

روایت روزنامه کیهان، بخش چهارم، ۱۶ آذر ۱۳۳۲

روایت روزنامه کیهان، بخش چهارم، ۱۶ آذر ۱۳۳۲

صفحه اول روزنامه کیهان روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲

هر وقت ایران آماده باشد انگلیس حاضر است مذاکرات نفت را آغاز کند
هر وقت ایران آماده باشد انگلیس حاضر است مذاکرات نفت را آغاز کند

جلسه دیروز محاکمه دکتر مصدق
جلسه دیروز محاکمه دکتر مصدق

امروز در دانشگاه تظاهراتی روی داد و بر اثر نزاع بین مامورین و تظاهرات کنندگان دو نفر کشته شدند
امروز در دانشگاه تظاهراتی روی داد و بر اثر نزاع بین مامورین و تظاهرات کنندگان دو نفر کشته شدند

تفسیر سیاسی روز: دولت انگلیس نظرات خاصی در مورد حل مسئله نفت دارد که پس از ورود دیپلمات های انگلیسی به تهران مطرح خواهد شد
تفسیر سیاسی روز: دولت انگلیس نظرات خاصی در مورد حل مسئله نفت دارد که پس از ورود دیپلمات های انگلیسی به تهران مطرح خواهد شد

اطلاعیه شماره ۴۶ فرمانداری نظامی تهران
اطلاعیه شماره ۴۶ فرمانداری نظامی تهران
scan.0122
scan.0123scan.0124
scan.0125
scan.0121
scan.0120
scan.0119

جلسه مذاکره دکتر مصدق
جلسه مذاکره دکتر مصدق
scan.0117
scan.0116
scan.0115scan.0114

هیچ نظری موجود نیست: