۱۳۹۴ خرداد ۹, شنبه

در حاشیه شهر شیراز بازاریست که مردم محل به آن شیطون بازار می‌گویند.

 جمعه بازار شیراز


در حاشیه شهر شیراز بازاریست که مردم محل به آن شیطون بازار

می‌گویند. شیطون بازار روزهای جمعه دایر است و محل خرید و

فروش اجناس دست دوم سمسارها می‌باشد.هیچ نظری موجود نیست: