۱۳۹۴ مهر ۱۲, یکشنبه

باورهای اين رژيم و"بود"و"نمود"آن با واقعيات موجود درتضاد هست

هیچ نظری موجود نیست: