۱۳۹۴ اسفند ۷, جمعه

بهزاد نبوی اين چهره را بخاطر داريد!بهزاد نبوی!

بهزاد نبوی 

اين چهره را بخاطر داريد!بهزاد نبوی!عاقد قرارداد ننگين "الجزاير"که بدون اجازه

وتصويب مجلس و رئيس جمهور به ملت ايران "حُقنه" نمود! وقتی در برنامه زنده تلويزيونی پس از قرارداد, بيننده ای از او پرسيد ؟ تکليف اين پولها (۲۰ميليارد )دلارچه ميشود؟ پاسخ داد:"چرتکه نياندازيد"!

در فردای سی خردادسال ۶۰ در تلويزيون ظاهر شد و چنين گفت:"جنگ مسلحانه ميخواهيد!بسم الله بفرمائيد"! 

و امروز!يک چهره مشکوک و خائن به آرمانهای شهدای خلق!

هیچ نظری موجود نیست: