۱۳۹۴ اسفند ۵, چهارشنبه

فساد لجام گسيخته هزار فاميل آخوندهای دزد و وطنفروش

هیچ نظری موجود نیست: