۱۳۹۵ بهمن ۶, چهارشنبه

پروانه های که در اثربی لياقتی و خيانت در آتش ماندند و سوختند

هیچ نظری موجود نیست: