۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

خطاب صریح به آقایان ابطحی، سروش، شبستری، تاجزاده، و خاتمی : خجالت بکشید !

هیچ نظری موجود نیست: