۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

مهستی شاهرخی: گورخوابی در معدندر استان گلستان
در آزاد شهر نزدیکی گرگان
در عمق دو کیلومتری تونلی کم اکسیژن
در تونلِ بن بست معدن ذغالِ سنگ زمستان یورت!
کارگران هر روز شانزده ساعت بی وقفه کار می کنند.
برای حقوقی معادل دویست دلار در ماه!
بدون تعطیل پانزده روز پی در پی در ماه جان می کنند.
البته هستند بسیاری از کارگران که یک سال و نیم است حقوق ماهیانه شان را نگرفته اند!
*
گرچه بر سر در کارگاه نوشته اند:«اول ایمنی، بعد کار»
عجب این که از بیمه و درمان اثری نیست، از بیمه حوادث که دیگر اسمش را نیاور!
از تجهیزات و مراقبت های ایمنی هیچ اثری نیست!
حتا از نوع ناقص و معیوبش هم  نشانه ای دیده نمی شود.
کارگر هیچ تأمینی ندارد. نه جانی، نه مالی.
جز بازوان کار خویش در بن بست تونل، در این گور طویل او را مددی نیست.
مهم استخراج ذغال سنگ برای فروش است.
این جان کارگر است که هیچ بهایی ندارد.
چنین است روزگارِ معدن چیان در اعماقِ زمستان یورت!
مهستی شاهرخی
12مه 2017  یا 22 اردیبهشت ماه 1396  در پاریس

هیچ نظری موجود نیست: