۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

فقر، اسم تلخی دارد اما مردمان جنوب کرمان زنان و مردان مارز و کنگرانیه و چارتایی و پشت شَگ و جازموریان دیگر با کمبود امکانات اولیه ای همچون آب بهداشتی و برق و گاز این مردم در برابر هوار ویرانگر فقر،

زنان و مردان مارز و کنگرانیه و چارتایی و پشت شَگ و جازموریان دیگر با کمبود امکانات اولیه ای همچون آب بهداشتی و برق و گاز

هیچ نظری موجود نیست: