۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه

ر گلوگاهِ من 
درخت سیبی هست
که از آن
مردی را
بر دار کرده‌اند 
اگر دهان می‌گشایم و روی می‌گردانی
بگردان
اما به قِدمَتِ عشق سوگند
که تباهیِ من از مِی و افیون نیست 
اوست که در گلوگاهم آویخته است و
می‌پوسد
آرام آرام «لئوناردو آلیشان»
ترجمه : #احمد_شاملو 
#شاملو
#لئوناردو_آلیشان 

هیچ نظری موجود نیست: