۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه

صفحه آخر ۲۶ خرداد: آتش به اختیارِ خامنه ای ست یا روحانی؟! آیا نظام ترسید...

هیچ نظری موجود نیست: