۱۳۹۶ تیر ۱۶, جمعه


با این حال چندی بعد در سال 1921 ویـنستون چـرچیل او را به عنوان مشاور امور اعراب اداره مستعمرات فرا خواند اما سیاست های دولت انگلیس باعث شد این همکاری بیش از یکسال ادامه نیابد و وی در سال 1923 از مناصب خود کناره گیری کند.

لورنس در 19 می 1935 زمانی که با نام مستعار "شاو" زندگی می کرد در یک سانحه موتورسیکلت در منطقه‌ "مورتون‌" در ناحیه "شایر" انگستان‌ جان‌ خود‌ را از دست داد. عکس های زیر که مربوط به مدت حضور او در عربستان و فلسطین است خصوصا به دلیل ارتباط او با هربرت ساموئل یکی از بنیانگذاران صهیونیسم و کشور مستقل یهود جالب توجه هستند.

(تصاویر) لورنس عربستان

لورنس (نفر سمت راست) در جوانی. سال 1912 

(تصاویر) لورنس عربستان

لورنس با لباس عربی 

(تصاویر) لورنس عربستان

وینستون چرچیل(نفر جلو)، لورنس و امیر عبدالله در حال قدم زدن در محوطه بیرونی محل برگزاری کنفرانس امنیتی در فلسطین

(تصاویر) لورنس عربستان

لورنس سوار بر موتور سیکلت

(تصاویر) لورنس عربستان

سرهربرت ساموئل اولین کمسیر عالی بریتانیا در فلسطین، یکی از سران صهیونیسم و بنبانگذار دولت مستقل یهود در کنار لورنس عربستان سوار بر هواپیما

(تصاویر) لورنس عربستان

هربرت ساموئل (مرد جلوی تصویر با کلاه سفید) در حال تبریک به امیر عبدالله، لورنس فرد پشت به تصویر است(سمت چپ)

(تصاویر) لورنس عربستان

هربرت ساموئل(وسط تصویر) در کنار امیر عبدالله (سمت راست) و لورنس عربستان (سمت چپ)

(تصاویر) لورنس عربستان

لورنس و خلبان انگلیسی در کنار سران قبایل در عربستان

(تصاویر) لورنس عربستان

لارنس، امیر عبدالله، مارشال سر جفری سالموند، سر هربرت ساموئل در اورشلیم

هیچ نظری موجود نیست: