۱۳۹۶ مرداد ۶, جمعه

واژگونی مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی، درحیاط دانشگاه فردوسی مشهد

 واژگونی مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی، درحیاط دانشگاه فردوسی مشهد

هیچ نظری موجود نیست: