۱۳۹۶ مرداد ۲۱, شنبه

شهرام ناظريان! سواربی تفنگ قدرت نداره

هیچ نظری موجود نیست: