۱۳۹۷ فروردین ۶, دوشنبه

حرکت شجاعانه دختر ۱۶ ساله فلسطيني که برای نجات برادر دوازده ساله اش با نظاميان اسرائیلی درگیر شد. او از فعالین ضد اسرائیلی ضداسرائيلي در شهر نبي صالح در کرانه باختري است

عهد تميمي، دختر شجاع فلسطيني بازداشت شد - همراه با فیلم


 حرکت شجاعانه دختر ۱۶ ساله فلسطيني که برای نجات برادر دوازده ساله اش  با نظاميان اسرائیلی درگیر شد. او از فعالین ضد اسرائیلی ضداسرائيلي در شهر نبي صالح در کرانه باختري  است

هیچ نظری موجود نیست: