۱۳۹۷ خرداد ۲, چهارشنبه

Jerusalem Municipality demolishes gas station in al-‘Esawiyah, 8 May ...

هیچ نظری موجود نیست: