۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

درگذشت جانگُداز دکتر علی اصغرحاج سّيد جوادی


تسليت به مردم ايران و آزاديخواهان
وفادار وامانتدارقلم
شهامت درسکوت مطلق

هیچ نظری موجود نیست: