۱۳۹۷ تیر ۳۰, شنبه

ملتی غارت شده و درمانده و مستأصل و حکومتی بی تفاوت به سرنوشت ملت

هیچ نظری موجود نیست: