۱۳۹۷ مرداد ۱, دوشنبه

۱۹۰ کشور در پلیس بین‌الملل عضویت دارند. با این همه بودجه این سازمان کفایت ماموریت‌های بلندپروازانه‌ آن را نمی‌کند. به همین دلیل اینترپل دست به همکاری‌هایی زده که زمینه‌ را برای فساد احتمالی در این نهاد فراهم کرده است.

کنترل اینترپل در دست کیست؟

۱۹۰ کشور در پلیس بین‌الملل عضویت دارند. با این همه بودجه این سازمان کفایت ماموریت‌های بلندپروازانه‌ آن را نمی‌کند. به همین دلیل اینترپل دست به همکاری‌هایی زده که زمینه‌ را برای فساد احتمالی در این نهاد فراهم کرده است.
    
Interpol Logo (Getty Images/AFP/R. Rahman)
تا کنون رسانه‌هایی اندک نگاهی به پشت پرده اینترپل (سازمان بین‌المللی پلیس جنایی) انداخته‌اند. اینترپل بیش از ۱۰۰ سال است که تأسیس شده و هدف از تشکیل آن تقویت همکاری بین پلیس و سازمان‌های انتظامی در کشورهای مختلف بوده است.
از آن زمان تا کنون ۱۹۰ کشور به این سازمان پیوسته‌اند. چرا که با شتاب گرفتن روند جهانی شدن، جنایت‌های سازمان‌یافته نیز افزایش پیدا کرده و چالش‌های پلیس و نیروهای انتظامی دوچندان شده است

هیچ نظری موجود نیست: