۱۳۹۷ مرداد ۱۷, چهارشنبه

جشن مجاهدین برای قتل بختیار، بازگشت تحریم، خاتمی و فروپاشی نظام، تظاهرات...

هیچ نظری موجود نیست: