۱۳۹۷ مرداد ۱۳, شنبه

ملت درتظاهرات ميگويند!ننگ ما ننگ ما رهبرالدنک ما!مرگ بر ديکتاتور

هیچ نظری موجود نیست: