۱۳۹۸ فروردین ۹, جمعه

خاطرات بازمانده ای ازاردوگاههای کاراجباری"استالين"(2

هیچ نظری موجود نیست: