۱۳۹۸ آبان ۱۹, یکشنبه

آخوندی که فتوایش ۶۰۰ هزار کیلومتر از خاک ایرا ن را بر باد داد

آخوندی که فتوایش ۶۰۰ هزار کیلومتر از خاک ایرا ن را بر باد داد شيخ جعفر كاشف الغطاء را فتحعلى شاه از نجف به ايران آورد تا اوضاع شيعيان ايران را سامان دهد.
او را استاد بزرگ فقاهت ميدانستند.
اما شيخ جعفر همانى است كه فتحعلى شاه را به جنگ با روس ها تشويق كرده و تهديد ميكند كه اگر شاه چنين نكند ، خود شخصا اعلام جهاد خواهد كرد .
در عين حال به شاه اطمينان ميدهد كه با توسل و قدرتهاى ماوراءالطبيعه ، و یاری امام زمان پيروزى را نصيب سپاه ايران خواهد كرد و سپاه روس به دست لشكر ايران ، نابود خواهد شد.
فتحعلی‌ شاه كه زمام عقل را به دست شيخ جعفر خرافه پرور داده بود .
پسر خود عباس ميرزا که مخالف این جنگ بود را با لشكرى ضعيف و فاقد تجهيزات كافى ، به جنگ روسها ميفرستد.
در حاليكه لشكر روس ، مجهز و مسلح به توپ و سلاحهاى سنگين بود .
نتيجه اين حماقت ، شكست هاى فضاحت بار و جدا شدن ۱۸ تا از بهترین شهرهای ایران از جمله شهرهای گنجه و قره‌باغ ، شیروان ، دربند ، باکو داغستان ، گرجستان ، ارمنستان و ده شهر دیگر شد ...!!

هیچ نظری موجود نیست: