۱۳۹۸ آذر ۵, سه‌شنبه

آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر دست کم در شهرستان بهارستان را می داند، اما، اجازه ندارد بگوید.

فرماندار بهارستان : نمیتوانم آمار کشته شدگان اخیر را بگویم؛ هزینۀ کفن و دفن کشته شدگان فقیر را نمی‌گیریم


فرماندار شهرستان بهارستان استان تهران، مجتبی خانجانی، در مصاحبه با ایلنا گفته است که او آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر دست کم در شهرستان بهارستان را می داند، اما، اجازه ندارد بگوید. فرماندار بهارستان افزوده است : آمار کشته شدگان "از جمله مواردی است که جنبۀ امنیتی دارد و [اعلام یا عدم اعلام آن] به دستگاه های قضایی و امنیتی برمی گردد و باید از آنها پرسیده شود. اما تاجایی که قانونگذار پیش بینی کرده ما هم جزئیات را می دانیم، مگر می شود ندانیم."

مجتبی خانجانی سپس تصریح کرده است که برغم آگاهی از جزئیات آمار دستگیرشدگان و کشته شدگان ناآرامی های اخیر ایران او اجازه نیافته در این خصوص اظهار نظر بکند. وی گفته است : "در این موارد قانونگذار پیش بینی کرده چه کسی می تواند مصاحبه کرده و مطالب را بگوید". وی سپس تصریح کرده است : ولی "تاکنون به من اجازه ای مبنی بر انجام مصاحبه و ارایۀ خبر در این زمینه داده نشده است."

فرماندار شهرستان بهارستان در جای دیگری از سخنانش گفته است که نه فقط بابت تحویل اجساد کشته شدگان اعتراض های اخیر پولی از خانواده های قربانیان گرفته نمی شود، بلکه اگر خانواده های کشته شدگان فقیر باشند و "این موضوع برای مقامات محرز شود"، به آنها جهت انجام کفن و دفن نیز کمک خواهد شد.

فرماندار شهرستان بهارستان استان تهران سپس گفته است : "نه تنها هزینه کفن و دفن در کار نیست، بلکه به افرادی که نیاز به کمک [برای این منظور] دارند به ادارۀ بهزیست
ی گفته ایم بروند و رسیدگی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: