۱۳۹۸ آذر ۴, دوشنبه

نوادگان شعبان بی مخ!‏
سعید جمالی
مشاهدات عینی:
روز شنبه (دو روز پیش) بدرخواست  کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران-سوئیس یک تجمع اعتراضی بر علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم و کشتار مردم در ایران در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد. مسئولین کمیته قبل از برگزاری این تجمع در پاسخ تلفنی به معدود افرادی که راجع به عکس پسر شاه سوال کرده بودند توضیح میدهند که این تجمع همانند همه سالهای پیشین در حمایت از مردم ایران و نفی هر گونه استبداد و دیکتاتوری جدید و قدیم است و نباید عکسی بالا برده شود....
در آغاز تظاهرات چند نفری اقدام به بالا بردن عکس پسر شاه می کنند که مجری برنامه از طرف کمیته برگزار کننده مراسم و ضمن توضیحاتی از آنها درخواست کرد که به چنین اقدامی خاتمه بدهند که با بی توجهی کامل این افراد مواجه شد... بدنبال آن مسئولین کمیته بصورت حضوری از آنها درخواست کردند که به اقدام خود خاتمه دهند که باز هم با بی توجهی ایشان مواجه شد ... و سر انجام با اعتراض شرکت کنندگان در مراسم و مداخله پلیس به این اختلال خاتمه داده شد.
صحنه های تاثر انگیز در پایان مراسم و بروز ماهیت ها:
بلافاصله بعد از پایان مراسم و در حالیکه هنوز جمعیت حضور داشتند آن 6-5 هوادار ناب پادشاهی! شروع به عربده کشی کرده و سپس شعارهایی به نفع جریان خود سر دادند. صحنه ایجاد شده آنچنان گویا و مشمئز کننده بود که کسی سخنی نگفت و اعتراضی هم نکرد و آنها را بحال خود رها کردند(آخر اینجا زوریخ سوئیس بود!)... نمیدانم اما برای کسانی که صحنه های کودتای 28 مرداد را دیده بودند و یا با تاریخ وقایع آنروزها آشنا باشند نعره های لات و لمپن های چماق بدست آن دوران تداعی میشد و شاید آزاردهنده ترین صدا در آن جمع، پژواک صدای ملکه اعتضادی بود که از حلقوم دیگری بر می خاست!
درخود!
در حالی که به آنها می نگریستم و طنین صدا و همهمه آنان مرا در خود فرو برده بود به مظلومیت پیشوای جاودانه مردم ایران دکتر محمد مصدق می اندیشیدم که بدست اجداد چه کسانی بر زمین زده شد و چگونه آن مظهر ادب و قانون در سایه سیاه استعمار خارجی بدست این نامردمان بزیر کشیده شد و  چگونه در زیر سایه سیاه استبداد آخوندی حاکم بر میهنمان دوباره پس مانده های آن دوران که چهل سالی بود «لمیده» بودند از سوراخهای عفن تاریخ بیرون جهیده اند.
طرح و برنامه!
در خبرها آمده بود که این «نوادگان» کم شمار در سایر کشورها هم تلاش کرده بودند بر موج اعتراضی هموطنان سوار شوند. تاکتیک بغایت کثیف و ضد مردمی آنان این است که یکباره در میان تظاهر کنندگان عکس بچه شاه را علم می کنند و به این ترتیب تلاش میکنند که آن تظاهرات مردمی را به نفع خود مصادره نمایند. روشن است در تظاهراتی که عکس هیچ کسی در میان نیست بالابردن یک عکس میتواند این توهم را ایجا نماید که گویا مظهر آن اعتراضات فلانی است. البته روشن است که این کارها به نتیجه ای نمی رسد و هموطنان با اعتراض خود آنان را از صفوف خود می رانند. اما نکته مهم افشاء ماهیت این جریان ضد مردمی است که بدست خودشان چنین مفتضح میشوند. اتفاقات اخیر نشان میدهد که هموطنان باید هوشیار باشند و واکنش لازمه را در برابر این افراد نشان دهند. اگر چه آنان تلاش میکنند با عربده کشی و قلدرمآبی عمل شنیع خودشان را پیش ببرند اما راه مقابله با آنان در این کشورهای خارجی سهل و ساده می باشد.
همه از یک قماش!
اگر چه این جریان تلاش میکند «بالایی» ها را با فوکول و کراوات نمایش دهند اما همیشه هم نمایش شان خوب از کار در نمی آید. تئوریسین این روزهای این جریان فردی است بنام رضا تقی زاده. اخیرا همزمان با تشکیل جریانی به نام شورای مدیریت گذار، سلطنت طلب ها هم مراسمی در لندن برگزار کرده بودند و سخنران جلسه هم همین جناب تئوریسین بود(سخنرانی در یوتیوب هست لطفا گوش کنید) تمام سخنرانی خلاصه شده است به مسخره کردن اسم و شکل و شمایل دبیرکل آن شورای جدید التاسیس. روشن است موضوع صحبت پرداختن به این جریانات نیست اما بوضوح ماهیت لات و لمپن مآبانه این جریان را از صدر تا ذیل میتوان بخوبی در آن مشاهده نمود، عنصری که همیشه وجه ممیزه این جریان بوده و طبعا خواهد بود فقط مهم این است که آبی برای شنا کردن پیدا کنند.
این جناب تئوریسین در آخرین برنامه پرگار بی بی سی هم اظهار فضلی کردند که یکسره بند را آب داده و حلال زادگی تاریخی خود را به وجه اکمل به اثبات رساندند.... بحث بر سر سیاست های انزواطلبانه یا مداخله گرایانه آمریکا بود که ایشان با تاکید و بدون هیچ شرط و شروط وقید و بندی خواستار «اربابیت» آمریکا بر کل جهان شدند(تا اینجا هم مهم نیست!!!) اما در تائید فلسفی این نظریه فرمودند که همانطور که زمین به خدایی نیاز دارد و خدایی باید بر زمین حکمرانی نماید، در زمین هم ما نیازمندیم تا کشوری مثل آمریکا بر همه سلطه داشته باشد(باز هم تا اینجا مهم نیست!!!) امیدوارم رشته بحث از دستتان خارج نشده باشد بحث بر سر تبار تاریخی این جریان بود... فکر میکنم همه خوانده و شنیده اند که در کودتای 28 مرداد اوباش، نوچه گان شعبان بی مخ و ملکه اعتضادی و همکاران!!! شعار اصلی شان این بود که «مورچگان شاه دارند پس ما هم باید شاه داشته باشیم» و بخاطرمنافع شخصی دست در دست اجنبی مسیر سعادت مردم ایران را دگرگون کردند. اشاره کردم که همه آنان از یک قماش اند و جز یک نظام بغایت وابسته و سرکوبگر و منافع شخصی چیزی در وجودشان پیدا نمیشود، این را از اعماق ذهن تا عملکرد روزمره شان میتوان دید. طبعا بحث فرد و فردی در اینجا ندارم و چه بسا افرادی شریفی با چنین ایده و آرمانهایی وجود داشته باشد که در جای خود قابل احترام و محترم هستند.
سر آغاز ماجرا و آبشخور رژیمی!
همگی بیاد داریم  که دو سال پیش  در تظاهراتی که برای اولین بار توسط جناح باصطلاح اصولگرا و امام جمعه مشهد(علم الهدی) سازمان داده شده بود شعارهایی بر علیه دولت روحانی سر دادند و در همان تظاهرات شعار رضا شاه روحت شاد هم برای اولین بار شنیده شد. در برخی تجمعات همان دوران این شعار توسط عده معدودی سر داده میشد....نشانه های بارزی که نشان میداد رژیم برای به انحراف کشاندن مسیر اعتراضات و بهانه ای برای بدنام کردن آن در پیش گرفته است.
تمام سرمایه این جریان همین است و بس... و به اتکاء این توهم تلاش میکند ننگ گذشته اش را بپوشاند.
طبعا ممکن است بخاطر همه فشارها! گروهی از مردم تمایلی به زندگی در گذشته پیدا کنند اما این مسئله ربطی به این جریان سودجو ندارد.
درهمین رابطه نکته بسیار قابل توجه و روشنگر در این است که در تظاهرات اخیر از آنجایی که حرکات اعتراضی کاملا خودجوش  بود و بخاطر گستردگی و رادیکال بودن هیچ فرصتی را در اختیار عوامل رژیم قرار نداد تا چنین توطئه هایی را سامان بدهند و به همین خاطر هیچ اثری از آن شعارها  تا به امروز دیده نشده است.
نکته آخر!
وظیفه مبرم همه ما است که بویژه نسل جوان را با واقعیات آشنا کرده و مسیر یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک را به آنها  نشان بدهیم. مسیری که از جنبش مشروطه آغازید و در نهضت ملی دکتر محمد مصدق به اوج رسید.
بنظر من وظیفه ملی و میهنی تک به تک ما است که با هر مرام و اعتقادی که داریم  در هر تجمعی عکس آن رهبر آرمانی را بزرگ به نمایش بگذاریم و جهت حرکت خود را به این ترتیب نشان دهیم و به این ترتیب زمینه سوء استفاده فرصت طلبان را از میان برداریم.
شعار ما باید این باشد: «مصدق قهرمان راهت ادامه دارد»
آری ما با هر مرام و عقیده اگر دل در گرو ایرانی آزاد و آباد و دموکراتیک داریم «نوادگان مصدق» هستیم.
سعید جمالی
چهارم آذر 98/ بیست و پنجم نوامبر 2019

هیچ نظری موجود نیست: