۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

آشتی تاريخی پس مانده «شاه »با «شيخ »برعليه منافع ملت ايران

هیچ نظری موجود نیست: