۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

از قتل فرخ رو پارسا ،مرگ نجف دریابندری و تخریب گور مجازی ایرج کشکولی تا...

هیچ نظری موجود نیست: