۱۳۹۹ مهر ۲۸, دوشنبه

حَربه جعل،تحريف ودروغ را ازچنگ آخوندها درآوريم

هیچ نظری موجود نیست: