۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه

اين رژيم دزد و خائن وملّتی گرسنه ما

هیچ نظری موجود نیست: