۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

روز دانشجو! ۱۶ آذر زنده است و مبارزه بر عليه ولی وقيح ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: