۱۳۹۹ بهمن ۲۹, چهارشنبه

اين جلادِ روضهِ خوانِ مشهدیِ با کشتاردر قدرت و ثروت مانده است

هیچ نظری موجود نیست: