۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

عزيزمادران ايرانزمين!يقين داشته باشيد رژيم ولايت رفتنی است

هیچ نظری موجود نیست: