۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

جعل!تحريف!دروغ!يک رذالت است نه يک حُسن

هیچ نظری موجود نیست: