۱۴۰۰ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

1950s CHINESE CIVIL WAR DOCUMENTARY MAO ZEDONG VS. CHIANG KAI-SHEK KMT...

هیچ نظری موجود نیست: