۱۴۰۰ فروردین ۲۳, دوشنبه

خانئی که ميگفتقطعنامه های سازمان ملل ورق پاره ای بيش نیست

هیچ نظری موجود نیست: