۱۴۰۰ فروردین ۳۰, دوشنبه

بی تفاوتی رژيم به فقر،فحشا،کُرنا،بيکاری زلزله و و و مردم

هیچ نظری موجود نیست: