۱۴۰۰ اردیبهشت ۴, شنبه

هموطنان دردمند!چهره واقعی رهبر جنايتکاران را بنگريد

هیچ نظری موجود نیست: