۱۴۰۰ فروردین ۲۱, شنبه

صد بارهم برجام را احیاء بيفايده است!شما جلادان رفتنی هستيد

هیچ نظری موجود نیست: