۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

جلسه چهل و پنج - برنامه هشتم مغالطات - (توسل به احساسات و اندیشه ارسطو پ...

هیچ نظری موجود نیست: