۱۴۰۰ مرداد ۴, دوشنبه

آخوند دوزاری! اين اعتصابات و تظاهرات اول کاراست

هیچ نظری موجود نیست: