۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

آگاهی ملّت، زَهری است در حلقوم حکومتهای مذهبی فاشیستی

هیچ نظری موجود نیست: